Primaria

  Adeverinte

  La solicitarea cetăţenilor primăria eliberează următoarele certificate:

  • Adeverinţă despre componenţa familiei
  • Certificat despre locul de trai
  • Certificat despre lipsa datoriilor pe impozite
  • Adeverinţă nu este angajat în cîmpul muncii
  • Adeverinţă despre executarea înmormîntării
  • Certificat de intrare în posesie
  • Certificat despre posesia (lipsa) cotei de teren agricol
  • Certificat despre posesia (lipsa) gospodăriei ţărăneşti

  La eliberarea acestor certificate (adeverinţe) este necesar de a prezenta obligatoriu următoarele acte:

  • Buletinul de identitate
  • Tichet despre lipsa datoriilor pe impozite (se verifică de către perceptorii fiscali);

  Şi în dependenţă de certificatul solicitat se mai prezintă:

  • Carnetul de muncă (în cazul lipsei carnetului de muncă – Act de la consilier ce confirmă lipsa lui);
  • Adeverinţa de deces eliberată de OSC Făleşti (Oficiul Stare Civilă);
  • Adeverinţele de naştere ale copiilor.