Primaria

  Planuri si strategii de dezvoltare

  Strategia de Dezvoltare Socio-economică a satului Mileşti

  pentru perioada 2010 – 2014

  Cuprins:

  Introducere.. 3

  Partea I: Analiza diagnostic.. 4

  Date generale despre localitate.. 4

  Scurt istoric.. 5

  1         demografie.. 6

  1.1         Populaţie. 6

  1.2         Forţa de muncă. 9

  1.3         Educaţie. 10

  2        Dezvoltare economică.. 12

  2.1         Cadrul general. 12

  2.2         Agricultura. 13

  3        Resurse locale.. 16

  3.1         Resurse naturale. 16

  3.2         Infrastructură – transport şi drumuri 17

  3.3         Infrastructură tehnico-edilitară. 18

  3.4         Infrastructura culturii şi sportului, sănătate. 19

  3.5         Infrastructura informaţională. 21

  4        instituţii reprezentative.. 22

  4.1         Autorităţile Publice Locale. 22

  4.2         Finanţe publice. 25

  4.3         Poliţie şi pompieri 27

  4.4         Sectorul neguvernamental. 27

  Analiza SWOT.. 29

  Partea II. Plan de Dezvoltare Socio-Economică (2010 – 2014). 30

  Viziune.. 30

  Obiective Strategice.. 30

  Plan de acţiuni (2010 – 2014). 35

  Monitorizare şi Evaluare.. 42

   

  Intregul document va fi accesibil pentru descarcare foarte curind.